Κείμενο Εργασίας: Διεθνείς Ανακατατάξεις και η Τουρκία ως “Τρίτος Πόλος” στη Μέση Ανατολή

Στις 10 Απριλίου δημοσιεύτηκε το κείμενό μου, “Διεθνείς Ανακατατάξεις και η Τουρκία ως ‘Τρίτος Πόλος’ στη Μέση Ανατολή” από την Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων. Ακολουθεί η περίληψη και το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.

Περίληψη:
Το παρόν κείμενο εξετάζει τις ανακατατάξεις ισχύος σε διεθνές και περιφερειακό επί- πεδο και τη μεταξύ τους σύνδεση. Επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή και στο παρά- δειγμα του συριακού πολέμου για να σκιαγραφήσει τους ανταγωνισμούς ισχύος μεταξύ του δυτικού και του ρωσικού στρατοπέδου τοποθετώντας εν τέλει την τουρκική εξωτε- ρική πολιτική στο ευρύτερο περιφερειακό και διεθνές πλαίσιο. Γίνεται αναφορά στα διάφορα συγκρουόμενα συμφέροντα στη Συρία, στο ρόλο των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Τουρκίας μεταξύ άλλων, και αναλύονται οι παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή στάση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Τέλος, υποστηρίζεται πως η Τουρκία είναι πλέον ένα ξεκάθαρα αναθεωρητικό κράτος το οποίο αναδύεται στην περιοχή ως ένας «τρίτος πόλος», ανταγωνιστικός των δυτικών και ρωσικών συμφερόντων, που μάλιστα χρησιμοποιεί τους δεσμούς του με τη Δύση για να εξυπηρετήσει τους δικούς του στόχους και να υποσκάψει τους δυτικούς και όχι μόνο.

Πλήρες Κείμενο: https://issuu.com/acastran/docs/ke45_complete#embed

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s