Κυπριακή Δημοκρατία: Διαστάσεις Εξωτερικής Πολιτικής (ΒΙΒΛΙΟ) – Μ. Π. Ευθυμιόπουλος & Ζ. Τζιάρρας (επιμ.)

Έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο με τίτλο “Κυπριακή Δημοκρατία: Διαστάσεις Εξωτερικής Πολιτικής,” από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Το βιβλίο συνεπιμελούνται ο Δρ. Μάριος Π. Ευθυμιόπουλος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Strategy International, και ο Ζήνωνας Τζιάρρας, Υποψήφιος διδάκτωρ και διδάσκων στο University of Warwick, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης στο Strategy International. Πέραν των επιμελητών, έχουν συμβάλει με κείμενά τους οι Δρ. Σωτήρης Σέρμπος, Λέκτορας Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και ο Δρ. Νίκος Μούδουρος, διδάσκων στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου, και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ινστιτούτου Προμηθέας.

eksofullo

To βιβλίο επιχειρεί την σύνθεση επιπέδων στην ανάλυση της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Αγγίζει θέματα όπως η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο ρόλος της ηγεσίας στη δημιουργία πολιτικής, το Κυπριακό και η Τουρκοκυπριακή κοινότητα, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΚΔ, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και το ζήτημα της Σύμπραξης για την Ειρήνη και το ΝΑΤΟ.

Το βιβλίο αποτελεί αποτέλεσμα συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Λευκωσία τον Ιανουάριο του 2013, υπο την αιγίδα του ινστιτούτου Strategy International (παράρτημα Κύπρου), το οποίο είναι και συνεκδότης, και της έδρας Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Μεταξύ άλλων, στόχος του βιβλίου είναι η ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, και στρατηγικών δεδομένων που έχουμε μπροστά μας· η πρόβλεψη, και κατ’ επέκταση η προσφορά προτάσεων και η σύσταση πολιτικών για το μέλλον του τόπου. Πάντα μέσα από το πρίσμα των θεωρητικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων του κάθε συγγραφέα.

Απόσπασμα από την Εισαγωγή

«Οι συνεχιζόμενες αλλαγές στο περιφερειακό και διεθνές σκηνικό σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο προσδίδουν στην Κύπρο στρατηγική και τακτική ουσία. Έτσι, η Κύπρος, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται, να παίξει επιπλέον σημαντικό ρόλο στη περιφέρεια της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Οι λόγοι σαφείς: Οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Μεγαλόνησος καλείται να αντιμετωπίσει ένα φάσμα αναγκαίων προκλήσεων που ωστόσο άπτονται ζητημάτων εσωτερικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, αποτελούν λύσεις της οικονομικής κρίσης, αναζητούν λύσεις αλλά και ρόλο για τη Κύπρο δεδομένης της περιφερειακής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο και Ευρύτερη Μέση Ανατολή…»

«…Η δημιουργία του βιβλίου αυτού δεν αποτελεί μια ομογενοποιημένη πολιτική πρόταση και προσέγγιση. Αντιθέτως, ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί, ήταν η επιδίωξη ιδεολογικού, θεωρητικού και πολιτικού πλουραλισμού που θα οδηγούσε σε διαφορετικά, ακόμα και συγκρουόμενα, συμπεράσματα όσον αφορά διάφορες διαστάσεις και επίπεδα της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Πίστευουμε, ωστόσο, πως η αναγκαιότητα για έγγραφη μαρτυρία ήταν και είναι αναγκαία καθώς το ενδιαφέρον του επιστημονικού, πολιτικού και απλού κόσμου ήταν διάχυτο όπως και κατανοητό. Έτσι αποτελεί χρέος μας η καταγραφή των γεγονότων και απόψεων αυτων σε ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικο έργο με διαφορετικές πολιτικές απόψεις οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν από τους μελετητές του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο αυτό είναι φιλικό προς τον αναγνώστη καθώς δίνεται μια ολοκληρωμένη και διαφορετική εικόνα. Τους πιο πάνω στόχους σαν ινστιτούτο και συγγραφείς πιστεύουμε πως τους έχουμε πετύχει. Παράλληλα θεωρούμε ότι με αυτό το τρόπο συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό της συζήτησης για το μελλον και τις πολιτικές επιλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον αναζητούμε και διαμορφώνουμε τα νέα πλαίσια συνεργασίας, ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας επιστημονικής και γνωσιολογικής πλατφόρμας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην υιοθέτηση πολλαπλών πραγματιστικών και ορθολογικών δυνατών πολιτικών επιλογών…»

Περιεχόμενα

Εισαγωγή – Ζήνωνας Τζιάρρας & Μάριος Π. Ευθυμιόπουλος

  1. Η Κύπρος στη Διελκυστίνδα της Ευρωπαϊκής Κρίσης Χρέους: Δομή Εξουσίας και Γεωπολιτικές Δυναμικές – Σωτήρης Σέρμπος
  1. Κύπρος και Εξωτερική Πολιτική: Αναδόμηση και Επιλογές – Μάριος Π. Ευθυμιόπουλος
  1. Κύπρος και Εξωτερική Πολιτική: Κεφαλαιοποιώντας την Περιφερειοποίηση του Διεθνούς Συστήματος – Ζήνωνας Τζιάρρας
  1. Διαστάσεις της Τουρκικής Πολιτικής στην Κύπρο: Η Εξαγωγή του «Μοντέλου ΑΚΡ» στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα – Νίκος Μούδουρος

Αντί Επιλόγου – Ζηνωνας Τζιάρρας & Μάριος Ευθυμιόπουλος

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s