Το Ιστορικό των Διεκδικήσεων των Adjunct Ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ιούνιος 2015-Ιανουάριος 2018

Προς ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού πιο κάτω παρατίθεται το ιστορικό των διεκδικήσεων των adjunct ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 όποτε και αποφασίστηκε η 48ωρη απεργία (βλ. Δελτίο Τύπου) από τη Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας & Έρευνας (ΔΕΔΕ). Το κείμενο είναι της ΔΕΔΕ.

University-of-Cyprus

Στις αρχές του 2015 μερίδα Ειδικών Επιστημόνων διδασκαλίας, ξεκίνησε μια προσπάθεια για την αναγνώριση των κατόχων διδακτορικού που διδάσκουν αυτόνομα σειρά μαθημάτων, πολλά από αυτά υποχρεωτικά/βασικού κορμού και κάποια άλλα μεταπτυχιακά, ως μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Κ. Έθεσε θέματα βελτίωσης των απαράδεκτων όρων εργασίας (εργοδότηση σε ωρομίσθια βάση, ανά τρίμηνο, χαμηλοί μισθοί) αλλά και θέματα ακαδημαϊκά (καταγραφή της πραγματικότητας της αυτόνομης διδασκαλίας και της επίβλεψης μεταπτυχιακών διατριβών, δικαίωμα συμμετοχής στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, εκπροσώπηση στα σώματα του Π.Κ. κλπ). Παράλληλα μια ομάδα μεταδιδακτορικών ερευνητών και Ειδικών Επιστημόνων έρευνας έθεσε θέματα βελτίωσης των απαράδεκτων όρων εργασίας των πλείστων εργαζομένων σε ερευνητικά προγράμματα (χαμηλοί μισθοί, μη τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων εργοδότησης, έλλειψη διαδικασιών αναγνώρισης της εμπειρίας και τοποθέτησης σε ανάλογες κλίμακες κλπ). Η συνεύρεση των δυο στα μέσα του 2015 οδήγησε στην ίδρυση της Πρωτοβουλίας μεταδιδακτορικών επιστημόνων έρευνας και διδασκαλίας.

Η προκήρυξη το 2015 του προγράμματος με τις 10 θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών με ετήσιο μισθό  14 000€ μετά τις αποκοπές και υποχρέωση διδασκαλίας ενός μαθήματος και η 2η μείωση μισθού στην ωριαία αμοιβή των διδασκόντων διδακτόρων (το 2013 είχε γίνει η πρώτη) που έφερε τον ετήσιο μισθό των διδασκόντων με 4 μαθήματα στις 9570€ οδήγησαν την Πρωτοβουλία να απευθύνει 2 επιστολές στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Π.Κ. τον Ιούνιο του 2015 ζητώντας την αναθεώρηση των όρων εργασίας των μεταδιδακτορικών και την άρση των μισθολογικών αποκοπών στους διδάσκοντες[1]. Πήραμε μια απάντηση από την γραμματέα του Πρύτανη ότι ο Πρύτανης είπε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε το 2015 και ότι το πρυτανικό συμβούλιο θα δει τα θέματα την επόμενη χρονιά.

Η πρωτοβουλία των adjunct ακαδημαϊκών τότε, και με δεδομένο το ότι το πρόβλημα της υποτιμημένης ακαδημαϊκής εργασίας είναι γενικευμένο και αφορά όλα τα πανεπιστήμια και το ότι όπως οι συνάδελφοι μεταπηδούμε συχνά, όχι μόνο από την έρευνα στη διδασκαλία και αντίστροφα αλλά και από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, αποφάσισε να πάρει το δρόμο της θεσμικής συγκρότησης και της ίδρυσης Παγκύπριας συντεχνίας. Αυτό έγινε το τέλος του 2015 και ακολούθως ξεκινήσαμε και σειρά επαφών με άλλες συντεχνίες ακαδημαϊκών και γενικές συντεχνίες, το ΙΠΕ αλλά και με τις αρχές του Π.Κ.[2].Υποβάλαμε τις θέσεις μας σε σχέση με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Π.Κ., επιδιώξαμε και είχαμε συναντήσεις με τον Διευθυντή Διοίκησης, τους δυο Αντιπρυτάνεις, τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Κ. μέσα στο εαρινό εξάμηνο του 2016. Στο πρόγραμμα των 10 θέσεων μεταδιδακτορικών επιστημόνων του 2016 υπήρξε κάποια μισθολογική βελτίωση σε σχέση με την προκήρυξη του 2015 όμως συνέχισε να υπολείπεται πολύ τόσο σε σύγκριση με τους υφιστάμενους κανονισμούς του Π.Κ. όσο και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, ενώ η υποχρέωση διδασκαλίας μαθήματος χωρίς επιπλέον πληρωμή αλλά και η απαγόρευση άλλης απασχόλησης το καθιστούσαν ιδιαίτερα προβληματικό[3].

Δώσαμε γραπτώς τις θέσεις μας και παρουσιάσαμε τα αιτήματα μας στη συνάντηση μας με τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Κ. κατηγοριοποιώντας τα θεματικά και χρονικά και ιεραρχώντας τα[4].Ο Πρύτανης δήλωσε στην αντιπροσωπεία της ΔΕΔΕ τον Ιούνιο του 2016 ότι ήταν θετικά διακείμενος σε διάφορα από αυτά και δεσμεύτηκε να μας ξανακαλέσει τον Ιούλιο για να τα οριστικοποιήσουμε και όσα χρειάζονταν να σταλούν στις αρμόδιες επιτροπές και λειτουργούς για να περαστούν στο σύστημα. Δεν πήραμε ποτέ αυτή την πρόσκληση και μετά από επανειλημμένες δικές προσπάθειες μας μέσα στο χειμερινό εξάμηνο του 2016 μας παρέπεμψε τον αντιπρύτανη Κωνσταντίνου, ο οποίος απουσίαζε. Ακολούθως πήραμε μια απάντηση από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ότι ένα από τα αιτήματα μας, το δικαίωμα συντονισμού στα ερευνητικά έργα (που είχε τεθεί ρητά και από το ΙΠΕ στην προκήρυξη των προγραμμάτων του) δόθηκε, ενώ κάποια άλλα θα εξετάζονταν μελλοντικά. Μέσα στο εαρινό εξάμηνο του 2017 ο αντιπρύτανης Κωνσταντίνου μας απάντησε ότι δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για συνάντηση.

Εν τω μεταξύ τον Ιούνιο του 2016 λάβαμε γνώση από γραμματεία τμήματος για μια παράτυπη και παράνομη απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Κανονισμών και Προσωπικού και που επικυρώθηκε από την Σύγκλητο ότι θα έμπαινε σε εφαρμογή στέρηση δικαιώματος διδασκαλίας σε όσους συμπλήρωναν 5 χρόνια εργασίας στο Π.Κ. και μάλιστα με αναδρομική εφαρμογή. Η ΔΕΔΕ απέστειλε τότε επιστολή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ζητώντας διευκρινήσεις και εξηγήσεις χωρίς να πάρει ποτέ καμιά απάντηση[5]. Η ΔΕΔΕ προχώρησε τότε στην μίσθωση νομικών υπηρεσιών, με τον δικηγόρο της να αποστέλλει επιστολή προειδοποιώντας για τη λήψη νομικών μέτρων σε περίπτωση που δεν αποσυρόταν η εξόφθαλμα παράνομη αναδρομική στέρηση δικαιωμάτων[6]. Το Π.Κ. τότε μπροστά στο ενδεχόμενο μιας δικαστικής καταδίκης προχώρησε στην τροποποίηση του κανονισμού, διατηρώντας την στέρηση δικαιώματος διδασκαλίας, ορίζοντας μέγιστο μέχρι 6 εξάμηνα ανά 5έτη αλλά αφαιρώντας ρητά την αναδρομική ισχύ με ορισμό 1/1/2016 ως ημερομηνία έναρξης συσσώρευσης εξαμήνων[7].

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ήρθαν στην αντίληψη μας και άλλες παρανομίες και παρατυπίες από την πλευρά του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Είχαμε εκδίωξη συναδέλφισσων από ωρομίσθια εργασία λόγω εγκυμοσύνης, απόπειρες μείωσης του χρόνου εργασίας εγκύων συναδέλφισσων σε ερευνητικά προγράμματα και την επέκταση του φαινομένου της πληρωμής διδασκόντων κατόχων διδακτορικού με αμοιβές μη κατόχων διδακτορικού παραβιάζοντας έτσι τον σχετικό κανονισμό του Π.Κ. κάποτε με διάφορα προσκόμματα αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς καν καμιά δικαιολογία. Επιπλέον τον Ιούνιο του 2017 έγινε απόπειρα θεσμοθέτησης καθολικής και προληπτικής παρακράτησης μέρους του μισθού των Ειδικών Επιστημόνων διδασκαλίας και Επισκεπτών Λεκτόρων ως μέτρο που θα διασφάλιζε ότι θα αποφεύγονταν  υποτίθεται κάποια μεμονωμένα φαινόμενα καθυστέρησης στην υποβολή βαθμολογιών των φοιτητών. Άλλο ένα εξόφθαλμα παράνομο μέτρο το οποίο τελικά αποφάσισε να αποσύρει το Π.Κ.

Τον Ιούνιο του 2017 έγινε συνάντηση πενταμελούς αντιπροσωπείας της ΔΕΔΕ με τον Πρύτανη του Π.Κ. και μιας διοικητικής λειτουργού που κάλεσε ο Πρύτανης. Στην συνάντηση έγινε μεγάλη συζήτηση και συμφωνήσαμε σε σειρά ζητημάτων ενώ ο Πρύτανης μας παρέπεμψε για τα υπόλοιπα σημεία σε διάλογο σε κατοπινό χρόνο. Εμείς από την αρχή αναφέραμε στον Πρύτανη ότι γράφουμε πρακτικά και ζητήσαμε να γράφει και η πλευρά της Διοίκησης πρακτικά με τον Πρύτανη να απαντά ότι δεν χρειάζεται διότι τα θυμάται – για να του αναφέρουμε ότι θα του αποστέλλαμε τα δικά μας πρακτικά με το πέρας της συνάντησης, όπως και πράξαμε[8]. Τα αποστείλαμε επίσης τόσο στους αντιπρυτάνεις, στις αρμόδιες επιτροπές όσο και στους λειτουργούς της Συγκλήτου για να τα διαβιβάσουν σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 είχαμε επίσης συνάντηση τόσο με τους δυο αντιπρυτάνεις όσο και εκ νέου με τον Πρύτανη[9]. Εκεί δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις σε 2 σημεία και επαναβεβαιώθηκαν οι δεσμεύσεις από τον Πρύτανη που μπροστά στην αντιπροσωπεία της ΔΕΔΕ κατέθεσε το κείμενο με τα πρακτικά της συμφωνίας του Ιουνίου στην ατζέντα της αρμόδιας επιτροπής. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017  η εν λόγω επιτροπή όπου συμμετέχουν οι δυο αντιπρυτάνεις συνεδρίασε αρκετές φορές χωρίς όμως ποτέ να προχωρήσει στην υλοποίηση οποιουδήποτε από τα σημεία της συμφωνίας του Ιουνίου, παρά τις επανειλημμένες μας υπενθυμίσεις αλλά και προειδοποιήσεις ότι αυτό συνιστούσε απροθυμία υλοποίησης των συμφωνηθέντων και θα μας υποχρέωνε να αντιδράσουμε. Αυτό οδήγησε την ΔΕΔΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7/12/2017 όπου αποφασίστηκε ότι η ΔΕΔΕ θα προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα αν δεν υλοποιούνταν οι δεσμεύσεις της Πρυτανείας[10]. Μετά την δημοσίευση του Δελτίου Τύπου στις 11/12/2017 για πρώτη φορά ο Πρύτανης δήλωσε ανοιχτά ότι δεν δεσμεύεται από καμιά συμφωνία και ότι θα εφαρμόσει τον περιορισμό του δικαιώματος διδασκαλίας έτσι ώστε να εκδιωχθούν όσοι εργάστηκαν για 30 μήνες στο Π.Κ. για να λάβει την απάντηση από την ΔΕΔΕ ότι αυτό, πέραν από τη νομική του διάσταση, υπονομεύει και κάθε κριτήριο αξιοκρατίας[11].

Όχι μόνο δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση μετά την εξαγγελία της πρόθεσης της ΔΕΔΕ για λήψη απεργιακών μέτρων, αλλά αντίθετα υπήρξαν κρούσματα στοχοποίησης αλλά και προσπάθειες στοχοποίησης μελών της ΔΕΔΕ κάτι που παραβιάζει όχι μόνο τη κείμενη νομοθεσία αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατοχυρώνει το δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης γενικά και της απεργίας συγκεκριμένα. Έτσι στις 12/1/2018 η ΔΕΔΕ και αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο αναμονής εξάγγειλε την 48ωρη προειδοποιητική της απεργία για τις 22/1/2018[12].

[1] Οι 2 επιστολές είναι δημοσιευμένες εδώ http://dede.org.cy/dede/wp-content/uploads/2017/08/epistoli-thema1.pdf και εδώhttp://dede.org.cy/dede/wp-content/uploads/2017/08/epistoli-thema2.pdf

[2]Μετά την έγκριση μας από τον Έφορο Συντεχνιών στήσαμε ιστοσελίδα http://dede.org.cy/στην οποία δημοσιεύσαμε και το εγκριμένο μας καταστατικό http://www.dede.org.cy/press/KatastatikoSyntexniasDEDE.pdf. Στην ιστοσελίδα μας είναι δημοσιευμένες οι εισηγήσεις μας, τα κείμενα των θέσεων μας, όλα τα δελτία τύπου και οι επιστολές που αποστείλαμε και γενικά όλες οι αναφορές από τη δράση μας.

[3]http://dede.org.cy/dede/wp-content/uploads/2017/08/10-05-2016-DEDE-press-release.pdf Οι υποβαθμισμένοι όροι εργασίας αυτοί παρέμειναν τόσο στην προκήρυξη του 2017 όσο και για το 2018.

[4]http://dede.org.cy/dede/wp-content/uploads/2017/08/policy-statements-dede.pdf

[5]http://dede.org.cy/dede/wp-content/uploads/2017/08/letter-dede-13-06-16.pdf

[6]http://dede.org.cy/dede/wp-content/uploads/2017/08/EE-DEDE-22-7-2016.pdf

[7]http://ucy.ac.cy/hr/documents/NOMOTHESIES_-_CHRISTINA/5_1_4_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82_-_V2__-approved_by_PRC_21092016-send_to_legal_dpt_10102016.pdf

[8]http://dede.org.cy/wp-content/uploads/2017/11/Praktika-DEDE-UCY-09-06-2017-1.pdf

[9]http://dede.org.cy/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E/  και http://dede.org.cy/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84/

[10]http://dede.org.cy/wp-content/uploads/2017/12/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5_11-12-17.pdf

[11]http://dede.org.cy/%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD/

[12]http://dede.org.cy/wp-content/uploads/2018/01/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s